Dekouvri sekrè pou devni yon Barber PROFESYONÈL e Faktire anpil LAJAN.

TEKNIK ak ESTRATEJI ki fèm fè siksè nan BARBER ak DREADLOKS!

Plis pase 5 lane eksperyans konpile nan yon fòmasyon konplè pou devni yon Profesyonèl Barber ak DreadLoks internacional e faktire gwo lajan.

WAGBOY KING ACADEMY

Kisa ou pral aprann nan WAGBOY ACADEMY

Plis pase 5 lane eksperyans konpile nan yon fòmasyon konplè pou devni yon Profesyonèl Barber ak DreadLoks internacional e faktire gwo lajan.

Plis pase 5 lane eksperyans konpile nan yon fòmasyon konplè pou devni yon Profesyonèl Barber ak DreadLoks internacional e faktire gwo lajan.

Plis pase 5 lane eksperyans konpile nan yon fòmasyon konplè pou devni yon Profesyonèl Barber ak DreadLoks internacional e faktire gwo lajan.

SAW DWE KONNEN!

Kiyes ki WagBoy King?
Sa'w ka aprann ak siksè li.

Mwen se Wagueneur Miscadin, mwen fè an Ayiti, mwen gen pliis ke 12 lane nan Experyans kòm Barber, mwen te vin profesyonalize en 2016 lèm te anntre o Brezil, mwen te remake devni yon Barber Profesyonèl pa sèlman fè cheve ak tyas. Mwen wè li gen anpil ak oto estim moun tou!

Mwen te vin kreye pròp baber Shop mwen e bay sèvis ak tout moun ki te nan rejyon sid brezil, espesyalman Joinville.

Rapid mwen vin trè koni nan domèn nan, pou fason mwen fè abode Bar

Depi lè sa mwen chanje fason mwen

REVIEWS

Rezilta moun ki nan WAGBOY ACADEMY

KESYON REPONS

Kesyon moun souvan POZE

Wagboy KING Academy se yon fòmasyon 100% Online ki fèt espesyalman pou ou menm ki vle devni yon Barber profesyonel men ki nnan lòt aktivite, Ou ka etiidye nenpòt lè ak nènpòt Kote.

Envestisman an se $490.90, Ou ka peye li sou Kredi kat, Kat debi oubyen Cash.

Depan de disponibilite’w pou aprann, ou ka fè fòmasyon nan 15 a 22 Jou. siw disponibilize 1h de temps pa jou minimòm pou aprann ak fè pratik.

Fòmasyon an gen 30% TEYORI ak 70% PRATIK, nou ba’w materyèl teyorik ak Ekzzèsis Pratik pou ka atènn opjektif ou kòm Baber profesyonèl

Wi, Tout elèv ki konkli fòmasyon Baber Pro oubyen Dreadloks Pro nan Wagboy King ACADEMY ap resevwa Sètiifika valab.

Otomatikman pèman ou a konfime, wap resevwa yon link aksè pou rantre nan kou a. Wap ka kreye modpas ou e kòmanse gade kou a.

Wi, Fòmatè a endike plizzyè materyèl pou ka efektif nan travay ou kòm profesyonel

Ou prèske fè premye pa pou kòmanse fè lajan kòm Barber Profesyonèl.

Ki sa wap tann pou antre nan WAGBOY KING ACADEMY pou inisye karyè profesyonèl ou!
Klike nan  bouton anba a pou kòmanse konnya.

© 2024 Wagboy King ACADEMY

Politik ak Privasite

Projè sa devlope pa Zeblinx Software